Tulevaisuuskoulu

Tulevaisuuskoulu on eri ikäisille lapsille ja nuorille tarkoitettu taiteellinen ja toiminnallinen tutkimusmatka tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin perusteisiin. Matka vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin voi alkaa!

 

Mikä?

Tulevaisuuskoulu on lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville opettajille ja muille kasvattajille tarkoitettu taiteellinen ja toiminnallinen tutkimusmatka tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin perusteisiin.

Miksi?

Nopeasti muuttuvassa, monimutkaistuvassa ja epävarmemmaksi käyvässä tulevaisuudessa tarvitaan henkilökohtaista ennakointi- ja muutoskyvykkyyttä. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikista lapsista tai nuorista pitäisi tulla tulevaisuudentutkijoita, mutta ennakointi- ja tulevaisuustaitojen kehittämisestä on hyötyä kaikille. Tulevaisuuskoulun tarkoituksena on tuoda tulevaisuudentutkimus ja sen menetelmät kaikkien lasten ja nuorten ulottuville taiteellisen, tutkivan ja toiminnallisen oppimisen menetelmiä käyttäen.

Mitä?

Tulevaisuuskoulun tarkoituksena on antaa lapsille ja nuorille edellytykset kohdata nopeasti muuttuva tulevaisuus ja ottaa osaa sen rakentamiseen. Tavoitteena on vahvistaa luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen riippumatta siitä, minkälaiseksi tulevaisuus muotoutuu. Pyrkimyksenä on ennen kaikkea vahvistaa proaktiivista tulevaisuussuhdetta eli kykyä ja halua tarttua toimeen toivotun muutoksen aikaansaamiseksi.

Palvelut

Tulevaisuuskoulun toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta:

  1. Puheenvuorot, koulutukset ja työpajat, joissa perehdytään tulevaisuusajattelun ja ennakoinnin mahdollisuuksiin etenkin kasvatuksen ja koulutuksen kontekstissa.
  2. Tulevaisuuskasvatuksen oppimateriaaleista- ja menetelmistä, joita kehitetään ja jaetaan avoimesti koulujen, oppilaitosten ja muiden toimijoiden käyttöön.
  3. Muut lapsille ja nuorille suunnatut pitkäkestoisemmat yhteiskehittämisprojektit, kuten laajemmat kurssit, opintokokonaisuudet ja oppimisympäristöt.

Tulevaisuuskoululta voit tilata esimerkiksi:

  • Innostava tulevaisuusaiheinen puheenvuoro (30 min)
  • Asiantuntijaluento + toiminnallinen työpaja (2 h)
  • Koko päivän koulutus: asiantuntijaluento + kaksi toiminnallista työpajaa (6 h)
  • Teemapäivä kouluille (6 h)

Tulevaisuuskoulu räätälöi innostavat tulevaisuusaiheiset puheenvuorot erilaisiin tapahtumiin. Puhujana toimii näkökulmasta riippuen yksi tai useampi Tulevaisuuskoulun asiantuntijoista . Asiantuntijaluento puolestaan perehdyttää osallistujat tulevaisuusajattelun, ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen perusteisiin. Tulevaisuuskoulun järjestämissä työpajoissa hyödynnetään taiteellisen tutkimisen menetelmiä ja saadaan konkreettisia välineitä toteuttaa tulevaisuuskasvatusta osana omaa opetustyötä.

Koulutusten ja teemapäivien sisältö ja hinta määräytyvät tilaajan tarpeiden ja toiveiden perusteella.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä enemmän!

Opehuone

Keitä me olemme?

Otto Tähkäpää (VTM) on tulevaisuuden- ja historiantutkija sekä Tulevaisuuskoulun rehtori ja toiminnanjohtaja. Otto on aiemmin työskennellyt mm. ennakointiin liittyvissä tehtävissä yksityisellä sektorilla sekä  valtioneuvoston kansliassa. Hän on myös Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallituksen jäsen. Erityisesti Otto on kiinnostunut  työn, koulutuksen, oppimisen ja osaamisen tulevaisuudesta.  Tulevaisuuden lisäksi Ottoa kiehtoo myös menneisyys ja hän valmisteleekin parhaillaan väitöskirjaa yhteiskunta- ja ympäristöhistorian alalta.

otto(a)tulevaisuuskoulu.fi
044 305 2174

Ilpo Rybatzki (TaM) on Tulevaisuuskoulun ukulelisti, satuilija, kuvittaja sekä taidekasvattaja. Ilpo on toteuttanut taideperustaista tutkimista sekä kokemuksellista yhdessä oppimista ollessaan taidekasvattajana kouluissa, kulttuurikeskuksissa, lastensuojelussa,  Hello Rubylla sekä Sitran juhlavuoden Tulevaisuuden nyt-projektissa. Ilpo uskoo, että taiteellisin menetelmin voidaan tutkia ja tarttua yhteiskunnallisiin ilmiöihin sekä eettisiin kysymyksiin.

ilpo(a)tulevaisuuskoulu.fi
044 981 2890

Teija Peura (KM) innostava opettaja ja kasvatusalan ammattilainen, joka on kulkenut ympäri Suomea auttamassa nuoria heidän tulevaisuuttaan koskevissa kysymyksissä. Viimeiset vuodet Teija on toiminut innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäjänä ja tuonut mm. robotiikan ja luovan ohjelmoinnin oppisisältöjä lukioihin. Teija toimii Tulevaisuuskoulussa opettajana ja pedagogisena asiantuntijana.

teija(a)tulevaisuuskoulu.fi
040 827 5844

 

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko Tulevaisuuskoulusta ja tulevaisuuskasvatuksesta? Haluatko Tulevaisuuskoulun omaan kouluusi tai luokkaasi? Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä enemmän:

otto(a)tulevaisuuskoulu.fi
044 305 2174

Tai lähetä viestiä: