Opehuone

Keitä me olemme?

  

Otto Tähkäpää (VTM) on tulevaisuuden- ja historiantutkija sekä Tulevaisuuskoulun rehtori ja toiminnanjohtaja. Otto on aiemmin työskennellyt mm. ennakointiin liittyvissä tehtävissä yksityisellä sektorilla sekä  valtioneuvoston kansliassa. Hän on myös Tulevaisuuden tutkimuksen seuran hallituksen jäsen. Erityisesti Otto on kiinnostunut  työn, koulutuksen, oppimisen ja osaamisen tulevaisuudesta.  Tulevaisuuden lisäksi Ottoa kiehtoo myös menneisyys ja hän valmisteleekin parhaillaan väitöskirjaa yhteiskunta- ja ympäristöhistorian alalta.

otto(a)tulevaisuuskoulu.fi
044 305 2174

Ilpo Rybatzki (TaM) on Tulevaisuuskoulun taidekasvattaja, ukulelisti ja tarinakertoja. Ilpo on toteuttanut taideperustaista tutkimista sekä kokemuksellista yhdessä oppimista ollessaan taidekasvattajana mm. Hello Rubylla sekä Sitran juhlavuoden Tulevaisuuden leirinuotiolla-projektissa. Ilpo uskoo, että taiteellisin menetelmin voidaan tutkia ja tarttua yhteiskunnallisiin ilmiöihin sekä eettisiin kysymyksiin.

ilpo(a)tulevaisuuskoulu.fi
044 981 2890

Teija Peura (KM) innostava opettaja ja kasvatusalan ammattilainen, joka on kulkenut ympäri Suomea auttamassa nuoria heidän tulevaisuuttaan koskevissa kysymyksissä. Viimeiset vuodet Teija on toiminut innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittäjänä ja tuonut mm. robotiikan ja luovan ohjelmoinnin oppisisältöjä lukioihin. Teija toimii Tulevaisuuskoulussa opettajana ja pedagogisena asiantuntijana.

teija(a)tulevaisuuskoulu.fi
040 827 5844